top of page

Lokale regler

Banemarkeringer:

Hvide pæle, hvid afstribning markerer: Out of bounds.

Der findes ingen gule pæle på Dueodde Golfbane.

Røde pæle, rosetter, rød afstribning markerer: Rødt strafområde.

Blå pæle, rosetter, blå afstribning markerer: Areal under reparation.

Blå pæle med sort eller grøn top, rosetter med sort prik markerer: Areal under reparation med spilleforbud.

Lokale regler:

Træer med støttepæl samt træer med beskyttelsesrør eller trådnet, betragtes som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1a.

Gule, røde og blå markeringspæle samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1a.

Veje, stier og overgange er integrerede dele af banen.
 

Opbyggede sider på teesteder, greens og bunkers er integrerede dele af banen.

 

Ukrudtsdug og træflis rundt om træer og buske er integrerede dele af banen.
 

                  STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKAL REGEL:

                 HULSPIL: TAB AF HUL.    SLAGSPIL: 2 STRAFFESLAG.

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil

( f.eks. højdeforskel, vindhastighed m. v. ), er dette et brud på regel 4.3.

                  STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 4.3:

                                      DISKVALIFIKATION

Afstandsmarkeringer:

Pæl med 3 hvide ringe placeret i siden af fairway markerer: 150 meter til midten af green.

Gul roset i fairway markerer: 150 meter til midten af green.

Pæl med 2 hvide ringe placeret i siden af fairway markerer: 100 meter til midten af green.

Rød roset i fairway markerer: 100 meter til midten af green.

Ordensregler:

Færdsel uden for banens nordlige, østlige og vestlige out of bounds grænse er ikke tilladt. Dette forbud gælder også for afhentning af bolde.

Hunde må medtages i kort snor ( husk poser ).

Etiketteregler:

Gentagne prøvesving på teesteder er ikke tilladt.

Læg græstørv på plads.

Opret nedslagsmærker på greens ( også de andres ).

Sæt mobilen på lydløs og undgå unødig brug af denne.

Nexø, den 1. oktober 2010

Lokalregel E - 5 gælder ikke på Dueodde Golfbane.

bottom of page