Udvalg

 

Bane - og Husudvalg

FORMAND: Mogens Jensen. Tel: 3024 7281

MEDLEMMER: Finn Pihl. Jørgen Alstrup.

Begynderudvalg

FORMAND. Maja Juul. Tel: 6135 4521

MEDLEMMER: Liza Flygenring.

Caféudvalg

FORMAND: Gilbert Espersen. Tel: 2041 4052

MEDLEMMER: Marianne Sonne.

Disciplinærudvalg

FORMAND: Frank K. Rasmussen. Tel: 4046 5197

Elite - og Sportsudvalg

FORMAND: Niels Brandt Kofoed. Tel: 6130 8598

MEDLEMMER:  

Handicapudvalg

FORMAND: Frank K. Rasmussen. Tel: 4046 5197

MEDLEMMER:  

Juniorudvalg

FORMAND: Søren Jensen. Tel: 2382 4576

BINDELED til bestyrelsen: Dorthe Skov. Tel: 2144 9628 

MEDLEMMER:Heino Pedersen.  

Rekrutteringsudvalg

FORMAND: Frank K. Rasmussen. Tel: 4046 5197 

MEDLEMMER: Bente Wøjdeman. Ejvind Hansen. Lene Munch Christensen. Maja Juul. Ronni Flygenring. 

Shopudvalg

FORMAND: Susan Kuhre Gram. Tel: 2449 7379

MEDLEMMER: 

Sponsorudvalg

FORMAND: Carsten Kuhre Gram. Tel: 2168 6506

MEDLEMMER: 

Turneringsudvalg

FORMAND: John Gibler. Tel: 2467 5298

BINDELED til bestyrelsen: Liza Flygenring. Tel: 2877 9602 

MEDLEMMER: Marianne Olsen. Winnie Westh. Søren Brandt Kofoed. 

Jesper Skov. Mette Curdt.