Udvalg

 

Bane - og Husudvalg

FORMAND: Mogens Jensen. Tel: 3024 7281

BINDELED til bestyrelsen: Dorthe Skov. Tel: 2144 9628

MEDLEMMER: Finn Pihl. Jørgen Alstrup.

Begynderudvalg

FORMAND. Maja Juul. Tel: 6135 4521

BINDELED til bestyrelsen: Liza Flygenring. Tel: 2877 9602 

Caféudvalg

FORMAND: Martin Park. Tel: 2175 4114

BINDELED til bestyrelsen: Berit Myhre. Tel: 3023 6697

og Mona Kirchler Tel: 2982 4955

MEDLEMMER: Marianne Sonne.

Disciplinærudvalg

FORMAND: Martin Park. Tel: 2175 4114

BINDELED til bestyrelsen: Berit Myhre. Tel: 3023 6697

Sportsudvalg

FORMAND: Niels Brandt Kofoed. Tel: 6130 8598

BINDELED til bestyrelsen: Liza Flygenring.

 

Elite - og Golfbornholm

FORMAND: Berit Myhre. Tel: 3023 6697

Handicapudvalg

FORMAND: Martin Park. Tel: 2175 4114

BINDELED til bestyrelsen: Berit Myhre. Tel: 3023 6697

Juniorudvalg

FORMAND: Søren Jensen. Tel: 2382 4576

BINDELED til bestyrelsen: Gitte Vang. Tel: 5366 4053 

MEDLEMMER:Heino Pedersen.  

Rekrutteringsudvalg

FORMAND: Frank K. Rasmussen. Tel: 4046 5197 

BINDELED til bestyrelsen: Dorthe Skov. Tel: 2144 9628

MEDLEMMER: Bente Wøjdeman. Ejvind Hansen. Lene Munch Christensen. Maja Juul. Ronni Flygenring. 

Shopudvalg

FORMAND: Mona Kirschler. Tel: 2982 4955 

Sponsorudvalg

FORMAND: Berit Myhre. Tel: 3023 6697

 

Turneringsudvalg

FORMAND: John Gibler. Tel: 2467 5298

BINDELED til bestyrelsen: John Gibler. Tel: 2467 5298 

MEDLEMMER: Marianne Olsen. Winnie Westh. Søren Brandt Kofoed. 

Gitte Vang. Henrik Skov. Jesper Skov.

Veteranmatchudvalg    

MEDLEMMER: Connie Frederiksen. Tel: 2337 0042

Jens Erik Gottfredsen. Tel: 5647 0550

Se mere info her.