top of page

Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nexø Golfklub.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 11. februar 2024 kl. 10.00 på Folkets Hus i Snogebæk.

Dagsorden iht. klubbens vedtægter:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter

 

5. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag

 

6. Forslag fra medlemmerne – ingen forslag indkomne endnu


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – på valg er Dorte Skov, Gitte Vang og Berit Myhre. Berit modtager ikke genvalg.  Derudover udtræder Mona Kirchler, så alt i alt skal der vælges 3 personer for 2 år og 1 person for 1 år.

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant – Jørn Svendsen er udmeldt af klubben, så suppleant Connie Frederiksen er indtrådt som revisor. Der skal vælges både revisor og suppleant.

 

9. Eventuelt

 

 Indkaldelse er ophængt på klubbens opslagstavle gd sammen med en kopi af regnskab.Iht vedtægterne kan regnskab udleveres fra sekretariatet 5 dage før selve generalforsamlingen.

bottom of page