Generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nexø Golfklub.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 27. februar 2022 kl. 10.00 i Folkets Hus i Snogebæk.

Klubben er vært ved en kop kaffe/te og et stykke kage.

 

Dagsorden iht. klubbens vedtægter:


1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

14 dage før generalforsamlingen kan regnskab afhentes i klubben indenfor Shoppens åbningstid.

 

Vi glæder os til at se jer.

 

P.b.v.

Berit Myhre

formand