top of page

Generalforsamling 2023

Kære alle

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nexø Golfklub.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 19. februar 2023 kl. 10.00 på Møbelfabrikken i Nexø.

Klubben er vært ved en kop kaffe/te og et stykke kage, men der skal ske tilmelding til kaffe/kage til klubben senest den 10. februar 2023, da vi skal bestille fast antal på forhånd.

 

Dagsorden iht. klubbens vedtægter:


1. Valg af dirigent


2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter


5. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag


6. Forslag fra medlemmerne –  forslag fra et medlem om at ændre klubbens navn fra Nexø Golf Klub til Dueodde Golfklub

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – på valg til bestyrelse Mona Kirchler, John Gibler og John Ole Koefoed - alle for 2 år. Suppleanter skal vælges for 1 år.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg som revisor Jørn Svendsen og som suppleant Connie Frederiksen


9. Eventuelt

 

14 dage før generalforsamlingen kan regnskab afhentes i klubben indenfor Shoppens åbningstid.

 

Vi glæder os til at se jer.

P.b.v.

Berit Myhre

formand

bottom of page