top of page

Rygepolitik for Nexø Golfklub

§Ifølge Lov om røgfri miljøer, der bl.a. finder anvendelse på arbejdspladser, skal arbejdsgiveren i henhold til lovens §5 udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være gældende for alle arbejdspladsens medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde:

1) Oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen.


2) Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.


På denne baggrund har Nexø Golfklub’ bestyrelse fastsat følgende rygepolitik:

Formål:

 

Ud fra en sundhedsmæssig betragtning ønsker Nexø Golf Klub så vidt muligt, at sikre sine medarbejdere og klubbens medlemmer og gæster et røgfrit miljø.

Vedtagelse:

 

Det er per 4. februar 2009 ikke tilladt at ryge i klubbens lokaler herunder indendørs træningscenter, maskinhus, klublokale, frokostlokale, overdækket terrasse, omklædningsrum, toiletter og bagrum.

Udendørs rygning ved ophold på Nexø Golfklubs arealer er kun tilladt i det omfang det ikke er generende for andre tilstedeværende samt under hensyntagen til brandfare og opsamling af evt. affald forsaget af rygning, så som papir, sølvpapir og cigaretskodder m.v.

Forbuddet gælder alle personer, der måtte færdes i de nævnte lokaler, herunder medarbejdere, medlemmer og green-fee gæster.

Konsekvens ved overtrædelse:

 

Overtrædelse, der skriftligt indberettes for bestyrelsen, medfører skriftlig påtale og i gentagelsestilfælde efter bestyrelsen vurdering:

1) For medarbejdere: Skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde begrunde en bortvisning med henvisning til overtrædelse af   klubbens rygepolitik.

2) For medlemmer: Skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde begrunde en udelukkelse i henhold til klubbens vedtægter §5.

 

3) Øvrige gæster: Bortvisning fra klubbens område.

Vedtaget den 4. februar 2009

Nexø Golf Klubs Bestyrelse

bottom of page