top of page

Turnerings bestemmelser for Nexø Golf Klub.1. Klubturnering

Klubturneringer
Klubturneringer er åbne for alle aktive medlemmer af Nexø Golf Klub samt medlemmer af andre golfklubber med gyldigt medlems- og handicapbevis.

Handicaprækker
Rækkeinddeling fremgår af turneringspropositionerne for den enkelte turnering.
Normalt spilles der i 4 rækker med lige mange spillere i hver række fordelt på baggrund af de tilmeldte spillers handicap.

2. Spillerens pligter

Tilmelding
Tilmelding på www.golfbox.dk, touch-skærmen i klubhuset, liste ophængt i klubhuset eller til sekretariatet.
Kun turneringslederen kan acceptere tilmeldinger, der finder sted efter tilmeldingsfristens udløb. Tilmelding er bindende ved tidsfristens udløb. Ved afbud eller udeblivelse uden gyldig grund, er spilleren pligtig til at betale turneringsfee.
Ved afbud indsættes spillere fra venteliste, som oprettes ved overtegning, i samme handicaprække.

Øvelse på banen
Spillere må ikke øve sig på banen samme dag som de skal deltege i en turnering der afvikles efter reglerne for slagspil (golfregel 7).

Turneringsfee og starttid
Senest 30 minutter før det starttidspunkt, der er anført på startlisten, skal spilleren have afhentet sit scorekort.
Senest 10 minutter før starttidspunktet bør spilleren indfinde sig ved det tee-sted, hvorfra spilleren skal starte, dette er nødvendigvis ikke 1. tee, men vil, såfremt det er et andet, fremgå af startliste og scorekort.
Spillerne skal starte på de tidspunkter og den rækkefølge, som fremgår af startlisten (golfregel 6-3a og 10).

Handicap
En spillers handicap er det handicap, der er anført i handicaplisten.
Er handicappet anført for højt, fordi spilleren efter tidspunktet for handicaplistens udfærdigelse har spillet sig under sit handicap, skal spilleren gøre opmærksom herpå til turneringsledelsen og anføre det korrekte handicap på scorekortet (golfregel 6-2).

Aflevering af scorekort
Spillerne skal så hurtigt som muligt efter afslutning af spillet, aflevere deres scorekort til turneringsledelsen. Ansvaret for, at scorekortet er korrekt udfyldt og underskrevet samt påført og sammentalt stablefordpoint, påhviler alene den enkelte spiller (golfregel 6-6b).

3. Turneringsledelsens pligter

Turneringsledelsen
Turneringsledelsen for den enkelte turnering er ansvarlig for, at turneringen afvikles som angivet i turneringspropositionerne og i overensstemmelse med turneringsudvalgets vedtagelser.
Turneringslederen er bemyndiget til under turneringen at træffe afgørelser på turneringsledelsens vegne.
Turneringslederen fungerer som turneringens dommer (golfregel 34-2).

Turneringspropositioner og tilmeldingsliste
Turneringspropositioner og tilmeldingsliste opslås på www.golfbox.dk samt i klubhuset senest 2 uger før turneringen finder sted.
Tilmeldingslisten lukkes ved tilmeldingsfristens udløb, hvilket normalt er onsdag før turneringen kl. 23.59.

Startlister og startorden
Startlister opslås på www.golfbox.dk og i klubhuset senest 24 timer før første start.
Spilles der 3-bolde eller mere pr. bold skal der startes med 10 minutters mellemrum.

Turneringens afgørelse
Brutto-slagspil afgøres i tilfælde af slaglighed således: Bedste score på de sidste 18, 9, 6, 3, sidste hul. Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning.
Netto-slagspil afgøres i tilfælde af lighed mellem nettoscores således: Fra bruttoscoren på de sidste 18, 9, 6, 3, sidste hul trækkes henholdsvis fuldt, 1/2, 1/3, 1/6, eller 1/18 antal tildelte slag på banen. Er der stadig lighed mellem nettoscores, afgøres placeringen ved lodtrækning.
Stableford afgøres i tilfælde af pointlighed således: Højeste pointsum på de sidste 18, 9, 6, 3, sidste hul. Er der stadig pointlighed afgøres placeringen ved lodtrækning.
"Sidste huller" er de huller på banen, der har de højeste numre.
Turneringer med kanonstart er "sidste huller" de huller på banen med lige numre (sidste 9 med lige numre, sidste 6 med lige numre, sidste 3 med lige numre).

I turneringer med kanonstart afgøres resultater ved pointlighed således at laveste lhandicap vinder foran næstlaveste osv. Ved pointlighed og handicaplighed benyttes ovenstående regler.

Præmieoverrækkelse
Turneringsledelsen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der normalt skal finde sted umiddelbart efter turneringens resultat er gjort op.

Turneringsresultater
Turneringsledelsen er ansvarlig for, at der efter turneringens afslutning opsættes en letlæselig resultatliste i klubhuset samt på www.golfbox.dk.
Turneringsresultatet sendes til pressen på turneringsdagen.

bottom of page