Aftale om frit spil

Parterne

Bornholms Golf Klub og Nexø Golfklub har indgået aftale om brug af hinandens golfbaner.

Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft den 1. april 2019.

Opsigelse

Aftalen kan af parterne opsiges med mindst én måneds varsel til udløb af en kalendermåned. I perioden 1. april til 31. oktober kan aftalen dog ikke opsiges før til udgangen af oktober måned.

Omfattet af aftalen

Aftalen betyder, at aktive medlemmer med DGU kort - undtagen herboende Fleksmedlemmer - i perioden 1. april til én af banerne - permanent for den pågældende vinter - indfører nogen form for vinterbegrænsninger (spil til færre huller, spil til vintergreens og/eller spil fra vinterteesteder eller spil med vintermåtte) - frit kan spille på begge klubbers baner.

I den resterende periode spilles til de greenfeetakster, som nævnes nedenfor. Disse takster er gældende indtil andet aftales.

Ved kontraktens indgåelse er den gensidigt gældende greenfeetakst, uden for frit spils perioden, 150 kr.

Når/hvis BGK overgår til 12 huller, er greenfeetaksten på Rønnebanen 100 kr.

De to klubber bør orientere hinanden i så god tid, som muligt, inden overgang til de ovenfor nævnte vinterbegrænsninger.

Før spil på banerne skal teetider bestilles- og bekræftes i Golfbox.

Ikke omfattet af aftalen

Fritspilsaftalen omfatter ikke træning på hinandens baner og anlæg.

Dette betyder, at brug af Driving Range, Par-3 baner og indspilsgreens principielt ikke indgår i aftalen. Det er heller ikke tilladt at træne på stor bane, hvilket betyder, at der kun må spilles med én bold ad gangen. Spil til to eller flere bolde betragtes som træning.

Alene som optakt/opvarmning til spil på stor bane kan man dog benytte par-3 banen på Dueodde golfbane, ligesom man på begge baner kan købe bolde til Driving Range for 20 kr./kurv samt øve sig på putting- og indspilsgreens

Udligning

Til udligning af aftalen de to klubber imellem betaler klubben med flest aktive medlemmer over 24 år til den anden klub 250 kr. pr. aktivt medlem over 24 år, man har flere end den anden klub.

I praksis reguleres fordelingen efter de aktuelle medlemstal i de respektive klubber pr. 1. juli hvert år inden afregningen d. 15. juli.

Øvrige vilkår

DGU-kortet samt bagmærke med aktuelt årstal er adgangstegn til brug af banerne.

 

Aftalen giver ligeledes medlemmerne ret til at deltage i hinandens turneringer mod kun at betale turneringsfee.

 

Aftalen har til formål at give fordele til aktive fuldtids medlemmer af de respektive klubber.