top of page

Fritspilsaftale mellem NGK og BGK.

Aftalen omfatter

Aftalen betyder, at aktive medlemmer med DGU-kort – undtagen herboende flexmedlemmer – i perioden fra den dag efter 1. april, hvor begge klubbers 18-huls baner er åbne for sæsonen, og frem til og med til 31. oktober ( kaldet fritspils-perioden ) frit kan spille på begge klubbers baner, uden at betale greenfee – det gælder både par 3-bane og 18-huls baner.

I perioden udenfor fritspils-perioden kan ovennævnte medlemmer spille på den anden klubs 18-huls bane for en greenfee på kr. 150,00. Når/hvis BGK overgår til spil på 12 huller, er greenfee-taksten for NGKmedlemmer kr. 100,00.

Ved brug af driving-range købes bolde for kr. 20,00 pr. kurv.

 

DGU-kort samt bagmærke med aktuelt årstal er adgangstegn til brug af banerne.

 

Aftalen giver ligeledes medlemmerne ret til at deltage i hinandens turneringer mod kun at betale turneringsfee indenfor fritspils-perioden.

 

Medlemmer, der af helbredsmæssige årsager har behov for en buggy, kan leje en sådan i den anden klub for kr. 50,00 i fritspils-periode. Dog under hensyntagen til klubbernes øvrige bestemmelser for, hvornår og hvor buggies er tilladt mm.

 

Udligning

Til udligning af aftalen de 2 klubber imellem betaler klubben med flest aktive medlemmer over 24 år kr. 250,00 pr. medlem, man har flere end den anden klub. Medlemstallet opgøres pr. 1. juli og afregning finder sted omkring den 15. juli.

 

Opsigelse

Aftalen kan af en af parterne opsiges med mindst en måneds varsel til udløb af en kalendermåned. I perioden 1. april til 31. oktober, kan aftalen dog ikke opsiges til udløb tidligere end ved udgangen af oktober måned.

 

bottom of page